מדיניות השימוש באתר

הכתבות , הנתונים ו/או המידע המתפרסם באתר מבוסס על בסיס מקורות מידע רבים וחיצוניים לטכנולוגיה ותעשיה ומתקבלים ברובם מצדדים שלישיים. אין המערכת מתחייבת לעדכן נתונים שאינם רלוונטים בכתבות שהתפרסמו בעבר או מתחייבת לבדוק את נכונות המידע ככלל. על כן,  השימוש במידע המוצג באתר טכנולוגיה ותעשייה הוא באחריות הגולש בלבד.

כחלק מתנאי השימוש באתר זה הינכם מצהירים שברור לכם כי ייתכנו אי דיוקים ו/או טעויות במידע או בדרך העברתו ,ולכן האחריות כתוצאה משימוש באתר הינה של המשתמש באופן בלעדי והמערכת לא תהיה אחראית ו/או תישא בנזק העלול להיגרם כתוצאה משימוש באתר זה ו/או המוצג בו.

אין בפרסום המידע באתר משום המלצה ו/או חוות דעת להתבסס עליה.

ייתכן ותתעניינו לקרוא גם את...